Chuyên mục: Tin giáo hội

14079837_757943541015568_3100703309838603643_n

ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG

Cựu Sinh viên công giáo – Ngày 1 tháng 11 năm 1954, bốn năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác về trời, Đức thánh cha Piô XII đã long trọng đội …