• Trưởng ban Điều Hành: Giuse Nguyễn Văn Thiện, SĐT: 094.3216.668
  • Trưởng ban Truyền Thông: Teresa Nguyễn Thị Ngát SĐT: 034.2975.942
  • Trưởng ban Phụng Vụ: Giuse: Nguyễn Minh Tân, SĐT: 098.8025.848
  • Trưởng ban Thể Thao: Giuse Đinh Văn Dũng, SĐT: 091.8464.868
  • Trưởng ban Hậu Cần: Maria Nguyễn Thị Thanh Thanh, SĐT: 094.5226.899
  • Trưởng ban Kết Nối: Teresa Nguyễn Thị Nhàn, SĐT: 096.6520.409
  • Trưởng ban Văn Nghệ: Anna Vũ Thị Kim Ngân, SĐT: 032.9015.986
  • Thủ Quỹ: Anna Nguyễn Thúy Nga, SĐT: 0164.9632.979
  • Email: clbcuusinhvienconggiao@gmail.com
  • Facebook: Câu Lạc Bộ Cựu Sinh Viên Công Giáo
  • Website: cuusinhvienconggiao.org