Tháng: Tháng Mười Một 2016

1

Viếng nghĩa trang Thai Nhi Đồi Cốc

Chương trình: Viếng nghĩa trang Thai Nhi Đồi Cốc Ngày 27/11/2016 7h30: Tập trung tại nhà thờ Thái Hà 7h40: Xuất phát (Đi theo đường Võ Chí Công). 8h40: Chuẩn bị các công việc để an …