Tháng: Tháng Chín 2016

32-troost

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Thứ Tư Lễ Suy Tôn Thánh Giá: Khi Thiên Chúa nâng đỡ 13.09.2016 Thái Hà (14.09.2016) – Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng …