Tháng: Tháng Năm 2015

Lịnh trình chuyến tham quan GX Xuy Xá

Lịnh trình chuyến tham quan GX Xuy Xá

Lịnh trình chuyến tham quan GX Xuy Xá Ngày 30.05.2015 Nhóm 01: Xuất phát đi buổi sáng để tổ chức trò chơi Nhóm 02: 14h30 Tập trung trước tượng đài Đức Mẹ và đọc kinh …