Tháng: Tháng Mười Hai 2014

Thư ngỏ Giáng Sinh Yêu Thương 2014

Thư ngỏ Giáng Sinh Yêu Thương 2014

CÂU LẠC BỘ CỰU SINH VIÊN CÔNG GIÁO KẾT NỐI – YÊU THƯƠNG – PHỤC VỤ THƯ NGỎ “GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG” Kính gửi: – Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong và ngoài …